Sự khác biệt giữa Office 365 và Office 2016 là gì?

Office 365 là một dịch vụ đăng ký giúp đảm bảo bạn luôn có công cụ cập nhật mới nhất từ Microsoft. Có các gói Office 365 dành cho mục đích sử dụng gia đình và cá nhân, cũng như cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp lớn, trường học và các tổ chức phi lợi nhuận.

1. Office 2016 là sản phẩm "mua ngay khi cài đặt", trong khi Office 365 chủ yếu là dịch vụ đám mây cung cấp quyền truy cập vào nhiều công cụ, ứng dụng và dịch vụ dựa trên đăng ký.

2. Các ứng dụng Office 2016 được phân phối như là một phần của kế hoạch đăng ký Office 365 cho các cài đặt cục bộ.

3. Office 365 chỉ có thể được sử dụng trực tuyến trong khi ứng dụng Office 2016 được cài đặt cục bộ có sẵn bất kể kết nối internet.

Tính năng và ứng dụng

1. Đối với người dùng gia đình, Office 365 có thể truy cập vào các ứng dụng đám mây như Outlook, Word, Excel, PowerPoint và OneNote cũng như các dịch vụ đám mây cho OneDrive và Skype, trong khi Office 2016 thì không.

2. Ứng dụng, Truy cập và xuất bản chỉ có sẵn với Office 2016 dưới dạng cài đặt máy tính để bàn.

3. Người dùng doanh nghiệp Office 365 cũng có thể đăng ký dịch vụ đám mây bổ sung như SharePoint, Yammer và Microsoft Teams trong khi Office 2016 không cung cấp bất kỳ dịch vụ kinh doanh nào.

Tính tương thích của trình duyệt web

• Các ứng dụng Office 365 được truy cập từ một trình duyệt có thể chạy từ nhiều thiết bị, bao gồm máy tính cá nhân, máy Mac, Android và Apple, trong khi Office 2016 được truy cập thông qua phiên bản máy tính để bàn và không phụ thuộc vào trình duyệt hỗ trợ.

• Office 365 hoạt động tốt nhất với Internet Explorer 11 và Microsoft Edge và được hỗ trợ trên các phiên bản mới nhất của Chrome, Firefox và Safari (chỉ dành cho máy Mac).

Nâng cấp phần mềm

1. Khi Microsoft phát hành phiên bản mới của ứng dụng và bộ Office, người đăng ký Office 365 đang hoạt động sẽ tự động nhận được phiên bản cập nhật nhất trong khi với Office 2016 thì người dùng cần phải mua phiên bản mới nhất để nâng cấp.

2. Thông qua các bản cập nhật Windows thông thường, Office 2016 sửa lỗi bảo mật nhưng không áp dụng bất kỳ cải tiến lớn hoặc các phiên bản mới.

3. Để nâng cấp Office 2016 lên phiên bản mới hơn, mỗi lần cần một khoản đầu tư mới.

Kết luận

Microsoft đang chuyển hướng từ cài đặt phương tiện vật lý và chuyển hướng người tiêu dùng sang Office 365, nhưng với những ưu điểm của Office 2016 thì anh cũng không thể bỏ qua. Nếu anh không muốn quản lý đăng ký hoặc nếu họ không có kết nối Internet chất lượng cao liên tục, việc Office 2016 mua một lần trước xem ra có vẻ thực tế hơn.

• Office 365 là đăng ký (hàng tháng hoặc hàng năm) cung cấp truy cập trực tuyến vào các ứng dụng đám mây và các phiên bản dành cho máy tính để bàn đầy đủ cho Office.

• Office 2016 là phiên bản dành riêng cho máy tính để bàn của Microsoft Office và đang được cài đặt cục bộ.

• Office 2016 chỉ có thể được tích hợp với Office 365 (trực tuyến) với một Tài khoản Microsoft hợp lệ, kết nối internet và đã mua gói hàng.

• Office 365 for Education đã tăng các chương trình giảm giá và cung cấp cho giáo viên và sinh viên cung cấp các nhóm Word, Excel, PowerPoint, OneNote và Microsoft và các công cụ trong lớp học khác.
• Office 365 Cá nhân được thiết kế cho một cá nhân với bộ nhớ 1TB trên OneDrive và phục vụ tốt cho người dùng gia đình duy nhất.
• Office 2016 có thể có chi phí trả trước lớn hơn nhưng hoạt động rẻ hơn trong thời gian dài nếu bạn bỏ các phiên bản mới 'miễn phí'. Nếu dự định sử dụng Office 2016 trong hai năm hoặc nhiều hơn và lưu trữ trên đám mây không phải là một yếu tố quan trọng, thì việc mua Office 2016 hợp lý hơn nhiều.

So sánh Office Standard với O365